หมวดหมู่: เทคนิคการตัดต่อ

Smash Cut คืออะไร — คู่มือสำหรับบรรณาธิการพร้อมตัวอย่างและเคล็ดลับ

Smash Cut คือการแก้ไขอย่างกะทันหันและ/หรือกระตุกที่ตัดจากฉากหนึ่งไปยังอีกฉากหนึ่งโดยไม่หยุดหรือเตือน

saga of tanya the evil หนังเข้าฉายแล้ว usa